Výstraha

Bezpečnost skladování baterií v dosahu malých dětí

Vážení zákazníci a rodiče,

Průmysl přenosných baterií bere bezpečnost spotřebitelů velmi vážně. Tento článek jsme připravili pro rodiče a zdravotníky. Jeho účelem je, aby rodiče získali nezbytné informace o bezpečném zacházení s knoflíkovými či mincovými články a zdravotníci zase věděli, jak postupovat, dojde-li k mimořádné události. Knoflíkové či mincové baterie jsou určeny speciálně pro širokou škálu malých spotřebičů, jako jsou naslouchadla, hodinky, dálkové ovladače a hračky. Tyto baterie mají tvar knoflíku nebo mince a prodávají se v různých velikostech. Průmysl baterií již nyní přijímá významná opatření ke zmírnění rizika spolknutí baterií.

Mezi ně patří:

  • ► Výstražné nápisy na obalu baterií, které lze vzhledem k velikosti spolknout (např. AAA a menší).

  • ► Příprava norem pro bateriemi napájené elektronické přístroje a hračky s důrazem na ztížení přístupu dětí k bateriím, např. formou zabezpečených prostorů pro baterie.

  • ► Spolupráce s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) a dalšími organizacemi, jež se podílejí na tvorbě norem, za účelem průběžného zlepšování konstrukce baterií, zvyšování bezpečnosti výrobků a harmonizace výstražných sdělení a bezpečnostních piktogramů.

  • ► Snaha o zabezpečení obalů před dětmi u těch typů baterií, které jsou k nesprávnému použití náchylnější než jiné.

Pro více informací prosím navštivte následující odkaz, kde najdete podrobnější informace: http://buttonbatterysafety.com/cs/


První pomoc

Potřebujete okamžitou lékařskou pomoc? V České republice volejte tísňovou linku 155, případně kontaktujte

Toxikologické informační středisko